Bio









Bildkonstnär

Född 1948  i Stockholm, uppvuxen i Göteborg




                                               Naturens Transparens


Det finns konstnärer vars verk man omedelbart tycker om. Det finns sådana vars verk man lika omedelbar inte tycker om. Och det finns sådana som man inte blir klok på.

De senare är egentligen de intressantaste.Elisabeth Ryhre är en genuin naturmystiker. De väsen hon skildrar i naturen är väsen som hon verkligen sett.


De är släkt med John Bauers troll, men i själva verket verkligare. För Elisabeth

Ryhre är de lika självklara som träden och fåglarna, dagen och natten. Hennes

värld är genuin och egentligen inte alls mystisk. Därför målar hon den med en

så utmanande naiv självklarhet. Därför är hennes landskap lika bottenlöst troskyldiga

och entydiga som den naivaste hötorgskonst. Här ifrågasätts ingenting, här är allting

möjligt. Människan har långt fler sinnen än hon tror - det gäller bara att återupptäcka

dem. Det Elisabeth Ryhre visar är bara vad naturfolken i alla tider vetat. Liksom Bauer

”magnetiserar” hon landskapet på nytt, befolkar det med de väsen som först kristendomen

och sedan upplysningen skrämt på flykten. Nu kommer de igen som oroande gengångare.

När naturen dör väcks andarna till liv. När seklet närmar sig sitt slut ser de synska på

nytt – och det omöjliga blir åter möjligt.


Kristendomens monoteism och upplysningstidens rationalism är totalitära ideologier

av relativt sent datum. Hos oss efterblivna nordbor, som ännu tusen år e,Kr.var primitiva

naturfolk, har de ännu inte lyckats utrota ”animismen” eller känslan av att naturen är

besjälad. ” Har naturen en ande?” frågade sig nationalromantikern Richard Bergh. ”Ja,

så framt den människa som betraktar henne har någon”. Och ungefär ett sekel senare

svarar Elisabeth Ryhre ” Ja, men inte en ande utan flera!”


Elisabeth Ryhre står närmare John Bauer och Karl-Axel Pehrson än Salvador Dali.

Hon fabulerar inte, hon ser. Och hennes syner är transparenta.......


Folke Edwards

Göteborgs Konstmuseum



SAMLINGAR

Göteborgs Konstmuseum

Bodens stads samlingar

Vetlanda museum

Varbergs stad

Göteborgs konstnämnd

Socialroteln, Stockholm

Statens Konstråd, Stockholm.

Konstböcker

Folke Edwards, Från modernism till postmodernism. Svensk Konst 1900 - 2000

Konst på Södra, Södra skogsägarnas Konstsamlingar


Film

Naturandar, ett konstnärsporträtt, TV2 1994

Naturandar, NRK (Norge) 1995


Ett urval utställningar:


Arvika Konsthall, Arvika 2006

Shine Gallery, Nelson B.C Canada 2003

Ransäters kulturvecka 1995

Bodens Konsthall, Boden 1994

Göteborgs Konstmuseum, Göteborg 1993-94

Asra Hässle, Mölndal 1990

Volvo City, Göteborg 1990

PSI - Center, Basel Schweiz 1990

Galleri Kusten, Göteborg 1985

Societetssalongen, Varberg 1984

Vetlanda Museum, Vetlanda 1983

Galleri Kusten, Göteborg 1980

Galleri Gallera, Sunne 1970

Galleri Heland, Stockholm 1978

Galleri Kusten, Göteborg 1977

Galleri Heineken, Amsterdam Holland 1975

Galleri Kusten, Göteborg 1974

Galleri Heland, Stockholm 1973

Galleri Kusten, Göteborg 1971

Galleri Heland,Stockholm 1970.


Grupputställningar


Viskningar och rot, Galleri Lusten. Forshaga kommun, Forshaga. 2006

Samling kring Kusten, Galleri Kusten. Göteborg 2000

Sakral Konst, Krapperups Konsthall 1989

Svenska Symbolister, Vandringsutställning Danmark 1984

Svenska symbolister, Skovhuset, Vaerlöse Danmark 1984

Profet i eget Land? - Fyra konstnärer från Mölndal, Mölndals stadshus 1980

5 stycken 40 - tals - kvinnor, Galleri Kameleonten, Halmstad 1976




Samlingsutställningar.


Konstrondan Värmlands Hjärta,  2005- 2006 - 2007-2008

2009-2010-2011-2012-2013-2014-

2016-2017

Höstsalongen, Torsby 1992

Decembersalongen, Göteborgs Konsthall 1991

Julsalongen, Galleri Gallera, Sunne 1982

Från Ystad till Haparanda, Krapperups Konsthall 1981

Småbilder, Örebro 1979

Decembersalongen, Göteborgs Konsthall 1973

Vårbuketten, Västerås 1972

Microutställning, Stockholm 1970

Västsvenska Konstnärer 1971.


Copyright @ All Rights Reserved