Frottage

Frottage

Frottage kallas överförandet av en förlaga i relief till papper genom att man lägger papperet ovanpå förlagan (t ex en sten) och gnider det med träkol, krita e.d

.

Copyright @ All Rights Reserved